Közzétételi lista

A pdf formátum megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges.
A doc kiterjesztés Word 2003 kompatibilis.

………………………………………….

 Közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségek
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok
3. Térítési díjak, igénybe vehető kedvezmények
4. Az intézmény nyitva tartásának rendje
5. Rendezvények, jelentősebb események időpontjai
6. Pedagógiai program, Szervezeti és Működési szabályzat, Házirend
7. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörük alapján, a nevelő és oktatómunkát segítők száma, iskolai végzettsége a betöltött munkakörük alapján
8. Kompetenciamérés a 2012/2013-as tanévben, 6. évfolyam, 8. évfolyam,
Kompetenciamérés 2014-es tanévben, Kompetenciamérés 2015-ös tanévben,
Kompetenciamérés 2016-os tanévben, Kompetenciamérés 2017-es tanévben6. évfolyam8. évfolyam
Kompetenciamérés 2018-as tanévben6. évfolyam8. évfolyam
9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
10. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
11. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
12. Az osztályozó vizsga követelményei
13. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
14. Középiskolák visszajelzése tanulmányi eredményről
15. Tankönyvellátás rendje
16. Intézkedési terv (intézményi tanfelügyelet)
17. Nyelvi mérés 2018: 6. évf. német , 6. évf. angol , 8. évf. német , 8. évf. angol
18. Nyelvimérés 2019: Nyelvi mérés
19.EFOP-3.3.5-17-2017-00024
 

………………………………………….