Közzétételi lista

HÁZIREND 2021A pdf formátum megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges.
A doc kiterjesztés Word 2003 kompatibilis.

………………………………………….

 Közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségek
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok
3. Térítési díjak, igénybe vehető kedvezmények
4. Az intézmény nyitva tartásának rendje
5. Rendezvények, jelentősebb események időpontjai
6. Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend,  Helyi tanterv1,Helyi tanterv2 
7. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörük alapján, a nevelő és oktatómunkát segítők száma, iskolai végzettsége a betöltött munkakörük alapján
8.Kompetenciamérés 2014-es tanévben, Kompetenciamérés 2015-ös tanévben,
Kompetenciamérés 2016-os tanévben, Kompetenciamérés 2017-es tanévben6. évfolyam8. évfolyam
Kompetenciamérés 2018-as tanévben6. évfolyam8. évfolyam
 Kompetencia mérés 2019-es tanévben, 6.évfolyam, 8.évfolyam
9. Nyelvi mérés 2018: 6. évf. német , 6. évf. angol , 8. évf. német , 8. évf. angol
10. Nyelvimérés 2019: Nyelvi mérés

11.Nyelvi mérés 2021: 6.évfolyam , 8.évfolyam.

12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
14. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
15. Az osztályozó vizsga követelményei
16. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
17. Középiskolák visszajelzése tanulmányi eredményről
18. Tankönyvellátás rendje
19. Intézkedési terv (intézményi tanfelügyelet)
20.EFOP-3.3.5-17-2017-00024
21.A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléséről szóló jegyzék

22. Hová fordulhatsz

………………………………………….