Közzétételi lista

HÁZIREND 2021A pdf formátum megnyitásához Adobe Acrobat Reader szükséges.
A doc kiterjesztés Word 2003 kompatibilis.

………………………………………….

 Közzétételi lista

1. Felvételi lehetőségek
2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok
3. Térítési díjak, igénybe vehető kedvezmények
4. Az intézmény nyitva tartásának rendje
5. Rendezvények, jelentősebb események időpontjai
6. Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend,  Helyi tanterv1,Helyi tanterv2 
7. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörük alapján, a nevelő és oktatómunkát segítők száma, iskolai végzettsége a betöltött munkakörük alapján
8.Kompetenciamérés 2014-es tanévben, Kompetenciamérés 2015-ös tanévben,
Kompetenciamérés 2016-os tanévben, Kompetenciamérés 2017-es tanévben6. évfolyam8. évfolyam
Kompetenciamérés 2018-as tanévben6. évfolyam8. évfolyam
 Kompetencia mérés 2019-es tanévben, 6.évfolyam, 8.évfolyam
9. Nyelvi mérés 2018: 6. évf. német , 6. évf. angol , 8. évf. német , 8. évf. angol
10. Nyelvimérés 2019: Nyelvi mérés11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

11.Nyelvi mérés 2021: 6.évfolyam , 8.évfolyam.
12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei
13. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
14. Az osztályozó vizsga követelményei
15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
16. Középiskolák visszajelzése tanulmányi eredményről
17. Tankönyvellátás rendje
18. Intézkedési terv (intézményi tanfelügyelet)
19.EFOP-3.3.5-17-2017-00024
20.A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléséről szóló jegyzék

………………………………………….