2022. február havi bejegyzések

Tájékoztatás hit – és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika,  ill. a helyette választható hit-és erkölcstan oktatást.

A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etika oktatásban, vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni. Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan etikaoktatásban részesül.

A jelentkezési űrlap ide kattintva letölthető.

A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az általános iskolai beiratkozás időpontja.

A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban a következő egyházi jogi személyek tájékoztatóját olvashatják az alábbiakban:

Magyar Görög Katolikus Egyház

Magyar Római Katolikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

„20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 182/B. § (7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”

Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük!

 

Tisztelettel: Marján Miklós int.vez.