2018. március havi bejegyzések

BEIRATKOZÁS A 2018/2019-ES TANÉV 1. OSZTÁLYÁBA

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG
3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. 591-303

A beiratkozás időpontja:

április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig
április 13. (péntek) 8:00-18:00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas személyazonosító igazolvány, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a járási/megyei szakszolgálat szakértői véleménye
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról – igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
  • nyilatkozat az Etika/hit- és erkölcstan oktatásról
  • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról – a nyilatkozatok az iskolában állnak rendelkezésre, ill. a honlapról letölthetőek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A mellékletek az alábbi linkeken tölthetők le:
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

Nyékládháza, 2018. március 22.

 

Marján Miklós
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

-A 2018/19-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek:

Megnevezés Képviselő neve Képviselő címe
Római Katolikus Plébánia Dudásné Herpergel

Judit

3433 Nyékládháza, Szent István u.56.
Görög Katolikus Szervező Lelkészség Koleszár Ákos Gergely 3434 Mályi,

Széchenyi u.17.

Református Lelkészi Hivatal Mátyás Sándor 3433 Nyékládháza,

Munkácsy M.u.7.

 

Langwest nyelvi verseny

A Langwest országos tehetségkutató tanulmányi verseny írásbeli fordulójában angol nyelvből Varga Olivér, 8.a osztályos tanuló 7.helyezést ért el, s ezzel az eredménnyel továbbjutott a szóbeli fordulóba. Tóth Noémi, 8.a osztályos tanuló pedig 13. helyezett lett. Felkészítőjük: Varga Anita.

Ugyanezen a versenyen német nyelvből Demeter Zsuzsanna, 5.a osztályos tanuló 17. helyezést, Nagy Viktória, 8.b osztályos tanuló 19. helyezést ért el. Felkészítőjük: Berkessy Katalin.