2022. április havi bejegyzések

Az első osztályosok beiratása

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A mai napon megjelent a hivatalos tájékoztató az első osztályosok beíratásáról, melyet az alábbiakban teszünk közzé:

A következőkben néhány fontos tudnivalóról tájékoztatjuk Önt a 2022/2023. tanítási évre történő általános iskolai jelentkezés/beiratkozás vonatkozásában:

A jelenleg hatályos jogszabályi előírások szerint az általános iskolákba történő jelentkezés/beiratkozás személyes megjelenést és adategyeztetést igényel. A személyes jelentkezés/beiratkozás időpontja:

 2022.április 21. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között

2022.április 22. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A törvényes képviselők kétféle módon kezdeményezhetik gyermekeik beiratkozását:

  1. Személyes ügyintézéssel, csak papír alapon történő adminisztrációval:

A személyes megjelenés során történik a beiratkozáshoz szükséges hatósági igazolványok és dokumentumok eredeti példányának bemutatása is, ezért kérjük, hogy az alábbiakat feltétlenül hozza magával.

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya.
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • Nyilatkozat közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról.
  • Hittan nyilatkozat.
  1. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval:

A fent jelzett napokon a személyes ügyintézés gördülékenyebbé tehető és annak ideje rövidíthető, ha előzetesen beküldi adatait a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI” (a továbbiakban: BÁI) felületén keresztül:  https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Az online jelentkezés határideje: 2022. április 06. – 2022. április 22. 12:00

A beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Az e-Ügyintézés felületen keresztül – regisztráció után https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap – indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot, mely során ki lehet tölteni a gyermek beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozat, etika ill. hit- és erkölcstan közötti választás) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során. A beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, vagy a Miskolci Tankerületi Központ https://kk.gov.hu/beiskolazasi-korzethatarok-2022-2023 honlapján is megtalálják.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a KRÉTA rendszer beiratkozási nyilvántartása nem teszi lehetővé, hogy egy gyermek egyszerre két, vagy több iskolába is jelentkezzen.

Amennyiben vissza kívánja vonni gyermeke jelentkezését, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi e-mailben (iskola@nyekisuli.hu) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Abban az esetben, ha a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak. https://ohtan.oh.gov.hu/

A fentiek után a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében legkésőbb 2022. május 6. napjáig tájékoztatják Önöket a felvételi döntés eredményéről.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő vagy a törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 37. § (2) és (3) bekezdése alapján a választott iskola igazgatójának a gyermek felvételtét elutasító döntése ellen a szülő vagy törvényes képviselő a döntést követően a 15 napon belül jogorvoslattal élhet.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Miskolci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Kréta elektronikus ügyintézés

Nyilatkozat törvényes képviseletéről

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

 

Kedves Szülők!

Iskolánk udvarán elhelyezésre került – pályázati forrásból – egy tárolóedény a használt sütőolaj és zsiradék összegyűjtésére, melybe flakonban vagy üvegben eljuttatott anyag kerülhet bele. Kérem, gyűjtsék és juttassák el ezeket a környezetszennyező anyagokat és támogassák az iskolánkat a pályázat megvalósításában!

Tisztelettel:  Marján Miklós

intézményvezető

Szabaduló szoba

A digitális témahéten készült szabadulószoba-játék, melynek elkészítésében iskolánk felső tagozatos diákjai és tanáraik vettek részt.Próbáljátok ki ti is! Jó szórakozást kívánunk!

A játékért kattints ide.