2017. június havi bejegyzések

Tájékoztató az ingyenes tankönyvellátás 5-8. évfolyamokra való kiterjesztéséről

A Kormány a 2017/18. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamok számára.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve (azok a tanulók tulajdonában maradnak).

Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátást egyrészt új tankönyvek rendelésével, másrészt könyvtári állományból kölcsönzés útján kell biztosítani.