Hírek kategória bejegyzései

Kérjük támogassa adója 1%-ával iskolánk alapítványát.

Iskolánk alapítványa: Nyéki Iskoláért Alapítvány
Számlaszám : 54200166-11015905

Adószám: 18731600-1-05

 

Köszönjük!

Beiratkozás

Első osztályosok beiratkozása

 2019/20-as tanév

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG

3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. Tel.: 30-753 93 30

A beiratkozás időpontja:

       április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig

április 12. (péntek) 8:00-18:00 óráig 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 • csak papír alapon történő adminisztrációval: a törvényes képviselők személyesen megjelennek a köznevelési intézményben.
 • elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: az E-ügyintézés felületen keresztül, regisztráció után indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Bővebb információ: nyekisuli.hu

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • nyilatkozat a törvényes képviseletről – 1. sz. melléklet
 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról – 2. sz. melléklet (amennyiben a gyermeknek lakóhelye és tartózkodási helye is van).

Az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot – 3. sz. melléklet –a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Nyékládháza, 2019. március 26.

 Marján Miklós

intézményvezető

 1. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/1.sz_.melléklet-Nyilatkozat_törvényes-képviseletről.pdf

2. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/2.-sz.-melléklet-Nyilatkozat-_életvitelszerű-ott-lakásról.pdf

3. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/3.-sz.-melléklet-Szülői-nyilatkozat.pdf

Meghívó

 A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola tájékoztatót tart az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, amelyre meghívjuk a 2019/2020-as tanévben 1.évfolyamot kezdő tanulok szüleit és az érdeklődő szülőket, tanulókat.

Időpont:

2019. március. 12(kedd) 17 óra

Helyszín: 14.sz tanterem

Meghívottak:

 • Magyar Katolikus Egyház képviselője
 • Görögkatolikus Egyház képviselője
 • Református Egyház képviselője

 

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!

Farsang

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola

szeretettel meghívja a kedves szülőket, nagyszülőket és minden érdeklődőt

a 2019.február 14-én(csütörtökön) 15 órakor kezdődő felső tagozatos,

illetve a 2019.február 15-én (pénteken) 14 óra 30 perckor kezdődő alsó tagozatos 

farsangi jelmezbemutatóra

Mindenkit szeretettel várunk!

Új elérhetőségek

Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

Iskolánk telefonszámai megváltoznak:

Titkárság: 30/7539330

Igazgatóhelyettesi iroda: 30/7539359

A régi elérhetőségek 2019.január 17-ig élnek.

Ezt követően már csak a fenti számokon leszünk elérhetőek.

Adni jó!

ADNI JÓ!

„Cipős doboz” akció az iskolában

2018. december 15-én átadtuk a helyi gyermekjóléti szolgálat munkatársának az
iskolánkban összegyűjtött ajándékokat, melyeket ők juttatnak el a gyerekekhez,
családokhoz karácsonyi meglepetésként.

Köszönjük a szülők, gyermekek, pedagógusok segítségét!