Hírek kategória bejegyzései

Tisztelt Szülők!

Az első osztályosok ismerkedési délelőttje 2018. június 05-én 9-10 óráig lesz.

Szeretettel várjuk a gyerekeket: a tanító nénik

1.A osztályosok 2018/2019. tanév:

Ádám Lelle,  Áron Gergő, Domokos Soma, Győri Anna Ágnes, Illés Bence, Kánya Dominik, Kecskeméti János, Kerékgyártó Ákos, Kertész Benjámin, Laposán Flóra, Májer Levente, Majoros Máté, Nagy Rózsa Bíborka, Páll Dorka, Papp Anna Liza, Simon Marcell, Szabó Emma, Szabó Léna, Szalma Sára, Szűcs Levente, Vásárhelyi Hanna, Visnyai Milán

1.B osztályosok 2018/2019. tanév:

Ádám Zsófia, Bagi Lili Veronika, Barancsi Benjamin, Csató Donát, Ésik Zina, Glonczi Csaba, Kiss Kristóf, Kollárcsik Kendra, Kormos Zsófia, Krusniczki Martin, Mészáros Sára, Nagy Máté, Paizs Márk, Pálfi Nándor, Papp Dorián Bence, Péter Laura, Szabó Réka, Szűcs Anett, Urbán Emília, Varga Hunor, Verdo Kiara

Tisztelt Szülők!

A 2018/2019-es tanévben 1. osztályt kezdő tanulók szüleinek tájékoztató szülői értekezletet tartunk 2018. május 8-án, 17 órakor.

Helye: általános iskola – előadó (1. emelet)

Nyékládháza, 2018 április 25.

Marján Miklós
intézményvezető

BEIRATKOZÁS A 2018/2019-ES TANÉV 1. OSZTÁLYÁBA

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG
3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. 591-303

A beiratkozás időpontja:

április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig
április 13. (péntek) 8:00-18:00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas személyazonosító igazolvány, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a járási/megyei szakszolgálat szakértői véleménye
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról – igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
  • nyilatkozat az Etika/hit- és erkölcstan oktatásról
  • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról – a nyilatkozatok az iskolában állnak rendelkezésre, ill. a honlapról letölthetőek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A mellékletek az alábbi linkeken tölthetők le:
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

Nyékládháza, 2018. március 22.

 

Marján Miklós
intézményvezető