Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot. A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Kedves Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket és Gyermekeiket intézményünkben! A hagyományoktól eltérően az első osztályosok tanévkezdésével kapcsolatosan nem tartunk szülői értekezletet, kérem, figyeljék a honlapunkat, az aktuális információkat itt közöljük , illetve a tanító nénik felveszik a kapcsolatot Önökkel és a Gyerekekkel.

Augusztus végén ismerkedési délelőttre várjuk a gyermekeket, erről később adunk tájékoztatást.

Marján Miklós
intézményvezető

Osztálynévsor 1.A  Osztálynévsor 1.B 
Taneszközlista

 

Pszichológiai tanácsadás

A járványügyi krízis ideje alatt a  táblázatban megjelölt napokon és időpontokban kezdeményezhet a szülő/gondviselő/nagykorú tanuló pszichológiai tanácsadást.

A szolgáltatás 0-23 éves korig vehető igénybe, kisgyermekek, óvodások, valamint általános és középiskolás tanulók részére.

A pszichológusaink hívást nem tudnak kezdeményezni, csak a bejövő hívásokat fogadják.

Telefonszámaink normál díjas tarifával hívhatók.

A megadott számok csak a veszélyhelyzet idején működnek.

A Miskolci Tagintézmény titkársága a járvány ideje alatt  a +36/70 68 68 207 -es telefonszámon is hívható.

Tisztelettel:

Báthory Csilla
tagintézmény-igazgató
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye
46/401-111

Útmutató az iskolai szociális segítő tevékenységhez

“Az iskolai szociális segítő tevékenységet végző munkatársak feladata, hogy telefonon és elektronikus formában segítséget nyújtsanak a járásban élő gyermekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarendben való beilleszkedéshez, hozzájárulnak a gyermekek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítéséhez, valamint támogassák a pedagógusok munkáját. E munkában működjenek együtt a helyi család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtóval.

A gyermekekkel/fiatalokkal való folyamatos kapcsolattartást elektronikus formában is történhet(chat csoport,facebook oldal,egyéb online térben).”

Célom hogy telefonon és elektronikus formában segítséget nyújtsak a gyermekeknek és szüleiknek a tantermen kívüli, digitális munkarendben való alkalmazkodáshoz.Illetve az iskola látóköréből kiesett gyerekekkel, szüleikkel a kapcsolat felvétel.

 

Tisztelettel:

Pindur Balázs 
Iskolai szociális segítő
06/20 661-7138
pindur.balazs@meszegyi.hu