Információk a tanévkezdéshez

A tanévnyitó iskolánkban 2017. szeptember 1-jén, 8:00 órakor lesz, megjelenés alkalomhoz illően, ünneplőben (nyakkendő is).
Az első napon 11,40-ig vannak az iskolában a gyerekek, külön kérésre ügyeletet biztosítunk.

A tankönyvek kiadása az első tanítási napon történik.

Iskolai étkezésre (menza, napközis étkezés) a tanévnyitó ünnepség után lehet jelentkezni, melyet 2017. szeptember 4-től tudunk biztosítani.
Jelentkezési lap itt letölthető.

A délutáni foglalkozások alóli felmentéshez a kérelem itt letölthető. Leadási határidő: 2017. szeptember 4.

A mindennapos testnevelés órái alóli felmentéshez kérelem itt letölthető. Leadási határidő: 2017. szeptember 15.

A pótvizsga ideje: 2017. augusztus 30. 9 óra

Tájékoztató az ingyenes tankönyvellátás 5-8. évfolyamokra való kiterjesztéséről

A Kormány a 2017/18. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamok számára.

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól kivételt képeznek a munkafüzetek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve (azok a tanulók tulajdonában maradnak).

Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátást egyrészt új tankönyvek rendelésével, másrészt könyvtári állományból kölcsönzés útján kell biztosítani.

Kossuth Rádió 2017.06.13

Boldogságóra interjú az iskolánkban. Kossuth Rádió 2017.06.13.