Kedves Szülők !

A 2019/2020 –as tanév során minden kedden 8 órától 11 óráig Pindur Balázs iskolai szociális munkás várja megkeresésüket az alábbi témákban:

Egyéni esetkezelés, és tanácsadás a tanulóknak, és a szülőknek az iskolai, és egyéb élethelyzetek nehézségeiben.

Tanácsadás tanár – diák konfliktusban.

Szociális problémák rendezéséhez nyújtott segítség.

Tanácsadás, és közvetítés szülő – gyermek kapcsolatban, szükség esetén további intézményekhez történő delegálás.

Továbbá csoportmunka osztályközösségekkel, és vegyes csoportokkal. /Elsősorban prevenciós céllal./

Üdvözlettel: Pindur Balázs

Tanévnyitó ünnepség

A tanévnyitó ünnepség iskolánkban 2019. szeptember 2-án, 8:00 órakor lesz, megjelenés alkalomhoz illően, ünneplőben (nyakkendő is).

Az első napon 11:30-ig vannak az iskolában a gyerekek, külön kérésre ügyeletet biztosítunk.

A tankönyvek kiadása az első tanítási napon történik.

Iskolai étkezésre (menza, napközis étkezés) a tanévnyitó ünnepség után lehet jelentkezni, melyet 2019. 09. 03-tól tudunk biztosítani. A kedvezményre jogosító igazolásokat a Városgondnokságra kérjük leadni!
Jelentkezési lap a honlapról letölthető.

A délutáni foglalkozások alóli felmentéshez a kérelem a honlapról letölthető.

Leadási határidő: 2019. szeptember 10.

A mindennapos testnevelés órái alóli felmentéshez kérelem a honlapról letölthető.

Leadási határidő: 2019. szeptember 20.

 Kérjük a határidők pontos betartását!

Pótvizsga/osztályozó vizsga időpontja: 2019. 08. 27. 9 óra

Nyári Ügyelet

8-13 óráig

2019. július 3-án ügyeletet tartó neve: Marján Miklós intézményvezető

2019. július 10-én ügyeletet tartó neve: Marján Miklós intézményvezető

2019. július 24-én ügyeletet tartó neve: Mihalik Sándor intézményvezető-helyettes

2019. augusztus 7-én ügyeletet tartó neve: Takács Szilvia Eszter intézményvezető-helyettes

2019. augusztus 14-én ügyeletet tartó neve: Balogh Zsoltné iskolatitkár+ vezetőség

Kérjük támogassa adója 1%-ával iskolánk alapítványát.

Iskolánk alapítványa: Nyéki Iskoláért Alapítvány
Számlaszám : 54200166-11015905

Adószám: 18731600-1-05

 

Köszönjük!