BEIRATKOZÁS A 2018/2019-ES TANÉV 1. OSZTÁLYÁBA

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG
3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. 591-303

A beiratkozás időpontja:

április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig
április 13. (péntek) 8:00-18:00 óráig

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas személyazonosító igazolvány, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
  • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a járási/megyei szakszolgálat szakértői véleménye
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról – igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
  • nyilatkozat az Etika/hit- és erkölcstan oktatásról
  • nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról – a nyilatkozatok az iskolában állnak rendelkezésre, ill. a honlapról letölthetőek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

A mellékletek az alábbi linkeken tölthetők le:
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

Nyékládháza, 2018. március 22.

 

Marján Miklós
intézményvezető