Nyekisuliadmin összes bejegyzése

Kérjük támogassa adója 1%-ával iskolánk alapítványát.

Iskolánk alapítványa: Nyéki Iskoláért Alapítvány
Számlaszám : 54200166-11015905

Adószám: 18731600-1-05

 

Köszönjük!

ATLÉTIKA MEZEI FUTÁS MEGYEI DÖNTŐ

III.korcsoport    megyei 10.hely
Hudi Vivien, Csele Petra, Kavajecz Zsanett, Fejes Eszter, Szabó Gréta, Blahó Dorina

II.korcsoport    megyei 10.hely
Lupkovics Leona, Pajtók Anna, Ladamérszki Tamara, Jászkai Amira, Szőke Jázmin

II.korcsoport    megyei 10.hely
Áron Bence, Szabó Mihály, Győri Péter, Pásztor Botond, Szabó Bence

Egyéniben    megyei 14.hely  Áron Bence

Beiratkozás

Első osztályosok beiratkozása

 2019/20-as tanév

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG

3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. Tel.: 30-753 93 30

A beiratkozás időpontja:

       április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig

április 12. (péntek) 8:00-18:00 óráig 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 • csak papír alapon történő adminisztrációval: a törvényes képviselők személyesen megjelennek a köznevelési intézményben.
 • elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: az E-ügyintézés felületen keresztül, regisztráció után indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Bővebb információ: nyekisuli.hu

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • nyilatkozat a törvényes képviseletről – 1. sz. melléklet
 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról – 2. sz. melléklet (amennyiben a gyermeknek lakóhelye és tartózkodási helye is van).

Az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot – 3. sz. melléklet –a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Nyékládháza, 2019. március 26.

 Marján Miklós

intézményvezető

 1. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/1.sz_.melléklet-Nyilatkozat_törvényes-képviseletről.pdf

2. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/2.-sz.-melléklet-Nyilatkozat-_életvitelszerű-ott-lakásról.pdf

3. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/3.-sz.-melléklet-Szülői-nyilatkozat.pdf

2019. Március 15

2019.Farsang Alsó

2019.Farsang Felső