Beiratkozás

Első osztályosok beiratkozása

 2019/20-as tanév

A beiratkozás helye:

NYÉKLÁDHÁZI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA I. EMELET-TITKÁRSÁG

3433 Nyékládháza, Kossuth út 54/B. Tel.: 30-753 93 30

A beiratkozás időpontja:

       április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óráig

április 12. (péntek) 8:00-18:00 óráig 

A beiratkozás lehetséges módjai:

 • csak papír alapon történő adminisztrációval: a törvényes képviselők személyesen megjelennek a köznevelési intézményben.
 • elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval: az E-ügyintézés felületen keresztül, regisztráció után indítja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Bővebb információ: nyekisuli.hu

A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

 

A beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ-kártyája
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája
 • nyilatkozat a törvényes képviseletről – 1. sz. melléklet
 • a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény), ill. a szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról – 2. sz. melléklet (amennyiben a gyermeknek lakóhelye és tartózkodási helye is van).

Az Etika/Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot – 3. sz. melléklet –a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai intézménybe beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Nyékládháza, 2019. március 26.

 Marján Miklós

intézményvezető

 1. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/1.sz_.melléklet-Nyilatkozat_törvényes-képviseletről.pdf

2. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/2.-sz.-melléklet-Nyilatkozat-_életvitelszerű-ott-lakásról.pdf

3. számú melléklet:

http://nyekisuli.hu/wp-content/uploads/2019/03/3.-sz.-melléklet-Szülői-nyilatkozat.pdf